วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผลไม้

fruit = ผลไม้
1. apple = แอปเปิล
2. peach = ลูกท้อ
3. pear = ลูกแพร์
4. banana = กล้วย
5. plum = บ๊วย
6. apricot = แอปริคอต
7. nectarine = เนคทารีน
8. kiwi = กีวี
9. papaya = มะละกอ
10. mango = มะม่วง
11. fig = มะเดื่อ
12. coconut = มะพร้าว
13. avocado = อาโวกาโด
14. cantaloupe = แคนตาลูป
15. honeydew(melon) = ฮันนีดิว(แตง)
16. pineapple = สับปะรด
17. watermelon = แตงโม
18. grapefruit = ส้มโอฝรั่ง/เกรพฟรุต
19. lemon = มะนาวเทศ
20. lime = มะนาว
21. orange = ส้ม
22. tangerine = ส้มเขียวหวาน
23. grapes = องุ่น
24. cherries = เชอร์รี่
25. prunes = ลูกพรุน
26. dates = อินทผลัม
27. raisins = ลูกเกด
28. blueberries = บลูเบอร์รี่
29. cranberries = แครนเบอร์รี่
30. raspberries = ราสป์เบอร์รี่
31. strawberries = สตรอเบอร์รี่

http://sermsit.ning.com/

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำศัพท์สัตว์ต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำศัพท์สัตว์ต่างๆ

คำศัพท์                   คำอ่าน         คำแปล                             คำศัพท์                               คำอ่าน             คำแปล1. bird                    เบิร์ด            นก                                  25. gorilla                         กอริลล่า                 ลิงทะโมน
2. boar                   บอ               หมีป่าใหญ่                     26. hen                             เฮน                         แม่ไก่
3. bee                    บี                  ผึ้ง                                  27. hippopotamus         ฮิปโปโปเตมัส        ช้างน้ำ
4. buffalo               บัฟฟะโล        ควาย                             28. horse                         ฮอส                       ม้า
5. bug                    บัก                แมลงปีกแข็ง                  29. horse shoe crab     ซอสชูแครม            แมงดาทะเล
6. butterfly             บัทเทอไฟล  ผีเสื้อ                               30. kangoroo                   แค้งกะรู                จิงโจ้
7. camel                แคมมึล         อูฐ                                   31. kitten                           คิททึ่น                 ลูกแมว
8. cat                      แคท             แมว                                 32. lion                             ไลอ้อน                 สิงโต
9. chicken             ชิกเค่น          ลูกไก่                              33. monkey                      มังกี้                     ลิง
10. cock                 ค็อค             ไก่ตัวผู้                             34. mouse                       เม้าซ                    หนู
11. cow                  โคว              แม่วัว                               35. owl                             เอาล                   นกเค้าแมว
12. crab                  แครบ           ปูทะเล                             36. ox                               อ็อกซ                  วัวผู้ 
13.crocodile          ครอกโคไดล จระเข้                              37.pig                               พิก                        หมู
14. deer                 เดีย                กวาง                              38. prawn                        พรอน                   กุ้งใหญ่
15. dog                  ดอก               สุนัข                                39. puppy                       พัพพี                      ลูกหมา
16. dolphin           ดอลฟิน           ปลาโลมา                       40. rabbit                        เเร็บบิท                กระต่าย
17. duck                ดักค                เป็ด                                41. shark                       ชารค                     ปลาฉลาม 
18. ewe                 ยู                    เเกะตัวเมีย                      42. cockle                      คอคคึล                 หอยแคง
19. fish                  ฟิช                  ปลา                                43. sheep                      ชีพ                        แกะ
20. fox                   ฟอกซ              หมาป่า                           44. shrimp                   ชริมพ                     กุ้งฝอย 
21. green frog     กรีนฟร๊อก        กบ เขียด                         45. snake                     สเน็ค                     งู
22. giraffe            จิราฟ               ยีราฟ                               46. squid                      สะควิด                  ปลาหมึก
23. goat               โกท                แพะ                                 47. tiger                       ไทเก้อ                  เสือ
24. goose            กูส                  ห่าน                                 48. turtle                       เทอทึล                เต่า


http://www.nkssch.ac.th/i7TSPG/read.php?tid=3686

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ 
Actor นักแสดงชาย
Actress นักแสดงหญิง
Accountant สมุห์บัญชี
Archeologist นักโบราณคดี
Artist จิตรกร
Architecture สถาปนิก
Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
Author นักประพันธ์
Air-hostess พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน
Announcer โฆษก
Agriculturist กสิกร
Banker นายธนาคาร
Barrister เนติบัณฑิต
Book-keeper พนักงานทำบัญชี
Bartender พนักงานประจำบาร์
Bill collector คนเก็บเงิน
Biologist นักชีววิทยา
Botanist นักพฤกษศาสตร์
Broker นายหน้า
Businessman นักธุรกิจชาย
Businesswoman นักธุรกิจหญิง
Camera man ช่างถ่ายภาพ
Cashier คนรับจ่ายเงิน
Cobbler ช่างซ่อมรองเท้า
Cook คนทำครัว
Chauffeur คนขับรถ
Chemist นักเคมี
Contractor ผู้รับเหมา
Composer นักแต่งเพลง
Correspondent ผู้ตอบโต้จดหมาย, ผู้สื่อข่าว
Clerk เสมียน
Decorator ช่างแต่งบ้าน
Dentist ทันตแพทย์
Detective นักสืบ
Doctor แพทย์
Diplomat นักการฑูต
Dressmaker ช่างตัดเสื้อสตรี
Draftsman คนวาดภาพหรือออกแบบ

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการสมัครงาน

คำศัพท์ที่ควรรู้ในการสมัครงาน คำสํพท์ แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ
1. คำศัพท์ที่ใช้ในการกรอกใบสมัครงาน
2. คำศัพท์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน
3. คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ
คำศัพท์ที่ใช้ในการกรอกใบสมัครงาน
Applicant / Candidate ผู้สมัครงาน
Application Form ใบสมัครงาน
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Applicant signature ลายเซ็นผู้สมัคร
Birth Certificate สูติบัตร
Buddhism ศาสนาพุทธ
Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือ ปริญญาที่ได้รับ
Christian ศาสนาคริสต์
Confidential เป็นความลับ
Date of Birth วันเดือนปีเกิด
Degree Certificate ใบปริญญาบัตร
Dependent ผู้อยู่ในอุปการะ
Divorce หย่าร้าง
Domicile ภูมิลำเนา
Equivalent qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
Exempted Through Military Drawing Ballot จับได้ใบดำ
Experience / Previoous employment ประสบการณ์การทำงาน
Expert in เชี่ยวชาญในด้าน
Extra-curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
Guarantor ผู้ค้ำประกัน
Height ความสูง
Higher Vocational Certificate ปวส.
Home Registration ทะเบียนบ้าน
Identification Card บัตรประชาชน
Islam ศาสนาอิสลาม
Issued by ออกให้โดย
Letter of Recommendation หรือ Testimonail หรือ Employment Certificate หนังสือรับรองการทำงาน
Marriage Certificate ทะเบียนสมรส
Married แต่งงานแล้ว
Marital status สถานภาพทางการสมรส
Military Discharge Letter หรือ Certificatte of exemption from military service ใบปลดประจำการทหาร
Military status สถานภาพทางทหาร
Nationality สัญชาติ
Negotiable ต่อรองได้
No Military Service Obligation ไม่มีพันธะทางทหาร
Pasition applied for / Position desired ตำแหน่งที่สมัคร
Passed away / Deceased ตาย
Permanent Address ที่อยู่ถาวร
Person to notify in case of emergency ผู้ที่จะติดต่อในกรณีเกิด อุบัติเหตุฉุกเฉิน
Photo attached here ติดรูปถ่ายที่นี่
Present Address ที่อยู่ปัจจุบัน
Race เชื้อชาติ
References / Referee บุคคลอ้างอิง
Religion ศาสนา
Reserved Officers’ Training CorpCourse (R.O.T.C.) หลักสูตร ร.ด.
Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
Self-employed ทำงานส่วนตัว
Seminars and special traning courses การสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ


http://www.friendjob.com/tip/68.php

เทคนิคการพูดในที่ชุมนุมชน

เทคนิคการพูดในที่ชุมนุมชนการพูดในที่ชุมนุม คือ การสนทนาที่ได้ขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น เป็นการสื่อสารอย่างมีจุดมุ้งหมาย

การระงับการประหม่าตื่นเต้น
1. การเตรียมตัวที่ดี : การคิด การอ่าน การพูด ฝึกซ้อมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี
(ควรมีการเตรียมข้อมูลอย่างน้อย 2 สัปดาห์)
2. บอกตัวเองว่า การตื่นเต้นไม่ได้เกิดกับเราเพียงคนเดียว
3. บอกตัวเองว่า นี้คือส่วนหนึ่งของการเล่นเกมส์ เพราะต้องเผชิญกับสภาวะการถูกทดสอบว่า
เราเล่นสำเร็จหรือไม่
4. มองภาพคนฟังทุกคนให้เป็นมิตรอย่างสม่ำเสมอ ส่วนมากคนพูดที่เกิดอาการประหม่า เพราะกลัวคนฟัง
5. มีสมาธิ ไม่วอกแว่กเอาใจใส่กับเนื้อหาสาระที่พูด
6. การผ่อนคลาย ความเครียด ในขณะรอพูด จงบอกตัวเองว่า "ทำใจให้สบาย เราทำได้"
ให้พูดออกไปด้วยความมั่นใจ เพราะเราพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ แต่เราทำมากับมือ
7. เรามักถามตัวเองเสมอว่า "นี้เราจะทำสำเร็จหรือไม่"
" เราจะทำได้ " ขอให้ท่านลงมือทำ และทำให้ดีที่สุด เท่าความสามารถที่มี
8. ขอให้ก้าวออกมาเริ่มต้นครั้งแรก และจะพัฒนาได้ในครั้งต่อๆ ไป
(ประสบการณ์ คือบทเรียน)

ลักษณะการพูดที่ดี
1. ออกเสียงให้ชัดเจน
-คำที่นำมาใช้ต้องการความหมาย
ภาษาอังกฤษต้องแปล
-วรรคตอนดี ถูกต้อง
-อักษรควบกล้ำ
-วางหัวข้อก่อน-หลังให้ชัดเจน
-น้ำหนักของเสียง (อันไหนเน้นต้องเน้น)

2. ความถูกต้องแม่นยำ
-ตรวจสอบข้อมูลของผู้ฟังให้ถูกต้องก่อนพูด
-ไม่ควรใช้ำคำย่อ เช่น พ.ศ., กกต. ฯลฯ
-ข้อมูลตรงกับความจริง

3. ความน่าสนใจ
-การแต่งการให้ร่วมสมัย -แต่งตัวให้อ่อนกว่าอายุ
-ความเชื่อมั่นที่แสดงออก เหมาะสมไม่ก้าวร้าว
-มีความเป็นมิตร สบายๆ แสดงออกทางสีหน้าและแววตา
-การใช้เสียง ต้องมีพลัง สามารถควบคุมได้
-เรื่องราวที่นำมาพูดต้องทันเหตุการณ์เสมอ
-การเคลื่อนไหวร่างกายในขณะพูด เมื่อพูดจบแต่ละเรื่องราว ควรเว้นความต่อเนื่อง

นักพูดที่ดี
1. มีสมาธิ เอาใจใส่ต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่
2. มีความกระฉับกระเฉง สนใจสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว กระตือรือล้น มีชีวิตชีวา
3. ต้องเป็นคนมีความคิด รอบคอบ ไม่ใช่เพียงเพื่อขอให้ได้พูด
4. สำนึกในความรับผิดชอบ
-รับผิดชอบต่อผู้ฟัง พูดในสิ่งที่มีประโยชน์คุ้มค่าต่อเวลา
-รับผิดชอบต่อบุคคลิ่นที่ร่วมอยู่ในรายการ
-รับผิดชอบต่อหัวข้อเรื่อง เนื้อหาที่นำมาพูดได้ความชัดเจน
5. มีลักษณะผู้นำ (ยืนตัวตรง , เปิดเผยตัวเองในที่สาธารณะชน)
6. รู้จักประมาณตน ถ่อมตน รู้จักทำใจให้เป็นกลาง รู้จักตัวเองมีเหตุผล มีสติ สุขภาพจิตดี

การใช้ทัศนูปกรณ์
1. มีขนาดใหญ่มองเห็นชัดเจนจากทุกมุมห้อง
2. การบรรยายประกอบควรยืนด้านข้างอุปกรณ์
3. ควรศึกษาทำความเข้าใจอุปกรณ์ก่อนการบรรยาย
4. ถ้าจำเป็นต้องถืออุปกรณ์ด้วยตัวเอง ควรไว้ด้านหน้า หรือด้านข้างลำตัว
เนื่องจากอุปกรณ์ที่นำเสนอ เป็นประโยชน์ต่อคนฟัง ไม่ใช่คนพูด
5. การวาดภาพบนกระดานดำ ควรมีการฝึกมาก่อน
6. เอกสารแจกผู้ฟัง ควรมากพอเท่าจำนวนผู้ฟัง ไม่ควรใช้การหมุนเวียน
กรณีเอกสารมีน้อยจะทำให้เกิดความวุ่นวายสับสน
7. หัวข้อทเรื่องเนื้อหาของการพูด ควรใช้กระดาษบันทึกขนาดเล็ก ใส่หมายเลขตามลำดับก่อนหลังตามลำดับ

ข้อห้ามที่ไม่ควรทำ
การพูด : เอ้อ อ้า แบบว่า ก็ และก็ แล้วอ้า คิดว่า ควร
วลีที่ปราศจากความหมาย : อะไรเนี๊ยะ อะไรพวกเนี๊ยะนะฮะ พูดใช้ได้ ดีพอสมควร ใช้ได้ดีพอสมควร เหล่าเนี๊ยะนะฮะ ............นะคะ .............นะครับ ฯลฯ

อากัปกิริยาที่ต้องห้าม
: แกว่ง
: โยก
: เขย่า
: กระดิกร่างกาย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
: เล่นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะพูด ควรวางมือขวาทับมือซ้าย ประมาณใต้เข็มขัด
: แลบลิ้น
: หัวเราะจนตัวงอ
: ไม่มองหน้าผู้ฟัง


โค้ด PHP:
ที่มา  http://www.waluka.com/talk.html